farnost bajerovfarnost bajerov

Návštevnost

Akcie

AAA

Pochod za život a Rokycanský oltár v Budapešti

20.09.2015

20. 9. 2015 sa uskutočnil v Bratislave 2. ročník celonárodného pochodu za život. Tejto akcie sa zúčastnili aj veriaci našej farnosti. Na ceste do Bratislavy sme sa deň predtým zastavili na mariánskom pútnickom mieste Szentkut v Maďarsku, kde sme pod milostivou sochou Panny Márie počas sv. omše, ktorú celebroval za nás náš duchový otec, prosili aj za požehnanie našich rodín. Popoludní sme sa presunuli do Budapešte, kde sme si hlavne chceli pozrieť veľkú vzácnosť a tou je oltár pochádzajúci z našej filiálnej obce Rokycany.


12.12.2015
sv. Mikuláš 2015
Aj tohto roku k našim deťom prišiel sv. Mikulá...

 

20.09.2015
Pochod za život a Rokycanský oltár v Budapešti
20. 9. 2015 sa uskutočnil v Bratislave 2. ročník celon&...

 

20.10.2010
Rím 2010
V mesiaci október 2010 sme sa vybrali uctiť si miesta posled...

 

30.12.2012
Vianoce 2012
...

 

04.01.2014
Vianoce 2013
Vianočný program detí farnosti Bajerov ...

 

30.03.2014
Relikvia sv. kríža vo farnosti
Dňa 30. 3. 2014 na 4. pôstnu nedeľu sme si mohli v Bajerove u...