farnost bajerovfarnost bajerov

Návštevnost

Farské oznamy

AAA
Farské oznamy v týždni od 28.11. do 4.12.2022
(178.02 kb)
Farské oznamy v týždni od 5.12. do 11.12.2022
(174.84 kb)