farnost bajerovfarnost bajerovfarnost bajerov

Návštevnost

Farské oznamy

AAA
18. 5. - 24. 5. 2020
(356.54 kb)
18. 5. - 24. 5. 2020
(57.02 kb)

 

Klikni na text - dozvieš sa viac

         ARCIDIECÉZNE CENTRUM

                   PRE RODINU

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT NULTÉHO ROČNÍKA