farnost bajerovfarnost bajerovfarnost bajerovfarnost bajerov

Návštevnost

Farské oznamy

AAA
10. 12. - 16. 12. 2018
(341.64 kb)
10. 12. - 16. 12. 2018
(56.41 kb)
Máš 18 rokov a hľadáš svoje povolanie? (pre chlapcov)
(29.23 kb)