farnost bajerovfarnost bajerovfarnost bajerovfarnost bajerov

Návštevnost

Farské oznamy

AAA
8. 4. - 14. 4. 2019
(55.91 kb)
8. 4. - 14. 4. 2019
(348.81 kb)

       

                                            Klikni na text - dozvieš sa viac

         ARCIDIECÉZNE CENTRUM

                   PRE RODINU

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADAŠ - Arcidiecézna dobrovoľnícka animátorská škola

            - prihlasovanie do 31. 1. 2019

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Futsal 2018

Skončili sme celkovo na 5. mieste v diecéze.

Miništrantom blahoželáme a tešíme sa o rok 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT NULTÉHO ROČNÍKA