farnost bajerovfarnost bajerov

Návštevnost

Akcie

AAA

Rím 2010

20.10.2010

V mesiaci október 2010 sme sa vybrali uctiť si miesta posledného odpočinku naších najväčších apoštolov sv. Petra a sv. Pavla do Ríma. Cestou sme sa zastavili v Asissi, rodnom meste sv. Františka a sv. Kláry. V Ríme sme videli mnoho pamiatok. Napr.: 4 Rímke baziliky -sv. Petra, sv. Pavla, Laterán a Santa Mária Magiore. Potom bazilikun sv. Kríža, sv. Klimenta, kaplnku sv. schodov, Anjelský hrad, Oltár vlasti, Koloseum, Španielske schody, fontánu di Trevi, Panteón .....  Na spiatočnej ceste sme mali príjemnú prestávku v Benátkach spojenú s plavbou na lodi.  (foto - prehliadač Google a Opera)


12.12.2015
sv. Mikuláš 2015
Aj tohto roku k našim deťom prišiel sv. Mikulá...

 

20.09.2015
Pochod za život a Rokycanský oltár v Budapešti
20. 9. 2015 sa uskutočnil v Bratislave 2. ročník celon&...

 

20.10.2010
Rím 2010
V mesiaci október 2010 sme sa vybrali uctiť si miesta posled...

 

30.12.2012
Vianoce 2012
...

 

04.01.2014
Vianoce 2013
Vianočný program detí farnosti Bajerov ...

 

30.03.2014
Relikvia sv. kríža vo farnosti
Dňa 30. 3. 2014 na 4. pôstnu nedeľu sme si mohli v Bajerove u...