farnost bajerovfarnost bajerov

Návštevnost

História farnosti

AAA

História farnosti

          Na zriadenie farnosti dal iste podnet tunajší zemepán Michal Roll. Rímskokatolíci z obcí Bajerov, Kvačany a Žipov v tom čase patrili do farnosti Sedlice. Veriaci z Rokycian do Radačova a veriaci z Brežian do Svinnej. Do tohto úsilia zapojil aj predstaviteľov Šarišskej župy.  V januári 1798 vznikla komisia, ktorá zisťovala vzdialenosti medzi obcami a stavy veriacich v jednotlivých obciach. Z nej vyplíva nasledovné:  Bajerov - 203, Rokycany - 234, Žipov - 125, Kvačany - 46 a Brežany 50 rímskokatolíkov. Na základe posúdenia tejto komisie bol bol do Jágra ( terajší Eger v Maďarsku ) biskupovi Karolovi Esterházymu poslaný spis v ktorom bol požiadaný o zriadenie novej farnosti v Bajerove. Nová farnosť by tak mala v piatich obciach 658 rímskokatolíkov. Sídlom farnosti by mala byť obec Bajerov. Do každej filiálnej obce by tak farárovi cesta netrvala viac ako pol hodiny. Michal Roll sa zaviazal, že sa osobne postará o byt pre farára, organistu a o postavenie školy. Na to vyčlenil aj svoje pozemky v okolí kostola. Farníci v zastúpení svojich richtárov sa zaviazali na všetky stavby doviesť kameň, ako stavebný materiál.

         S touto žiadosťou v prvých dňoch mesiaca februára Michal Roll osobne odišiel do Jágra. Po rôznych procedurálnych úkonoch napokon ešte v tom istom roku bola zriadená nová Bajerovská farnosť s filiálnymi obcami Rokycany, Žipov, Brežany a Kvačany. Prvým farárom bol Michal Tomaškovič, ktorý sa 14. 4. 1798 ujal duchovnej služby. 7. augusta toho istého roku to potvrdila aj miestodržiteľská rada. 

 

V úvode kópia listu Michala Rolla, ktorý sa zaviazal postarať o ubytovanie a stravu nového farára.

 -  zdroj - dole spomenutá kniha, str. 132

Porovnaj :   Žipov a okolie, Peter Sedlák - Helena F. Sedláková, Magna, Čadca 2009, str. 133.


22.03.2016
História farnosti
          Na zriadenie farnosti dal iste p...

 

27.02.2015
Kňazi farnosti
  p. Lukáš      &...