farnost bajerovfarnost bajerov

Návštevnost

Aktuality

AAA

Púť do Úbreže!

01.08.2020

16.8.2020 /nedeľa/ je slávnosť sv. Štefana Uhorského, patróna farnosti Úbrež. Z príležitosti prvého odpustu nášho bývaleho farára Mgr. Miroslava Marcina organizujeme púť, na ktorú sa môžete nahlásiť u Jany Šoltésovej 0944 487 850. Odchod autobusu bude o 7:30 z Brežan a tradične prejde celou farnosťou.  

Sv. Štefan, kráľ - oroduj za nás!


Zoznam Aktualít

01.08.2020
Pohreb - Rokycany
4.8.2020 o 11:00 bude pohrebná sv. omša za + Antona L...

 

01.08.2020
Púť do Úbreže!
16.8.2020 /nedeľa/ je slávnosť sv. Štefana Uhorsk&eac...

 

31.07.2020
Odpustová slávnosť - Cemjata
9.8.2020 /nedeľa/ o 10:30 slávením sv. omše vy...

 

31.07.2020
Pohreb - Brežany!
Pohrebná sv. omša za zosnulého Františk...

 

 

          Klikni myškou na obrázky,

      alebo nadpisy a dozvieš sa viac