farnost bajerovfarnost bajerov

Návštevnost

Miestny klub

AAA

Miestny klub

27.02.2015

    Miestny klub Slovenského orla v Bajerove bol obnovený 17.5.1992. Funkciu predsedu vykonával pán Jozef Magáč, záštitu nad klubom mal ThDr. Pavol Čech - vtedajší farár v Bajerove. Svoju činnosť klub zameral na kultúrno–spoločenskú a športovú činnosť. 

     V súčastnom období je predsedom Miestneho klubu Slovenského orla pán Pavol Guman, podpredsedom náš duchovný otec Mgr. Miroslav Marcin. Za obdobie trvania klub zorganizoval mnoho hodnotných akcií, z ktorých spomenieme:

- aktívna spolupráca na oslavách z príležitosti 670. a 680. výročia vzniku obce Bajerov
- členovia klubu nacvičili dve divadelné hry, a to Vrahyňa a Bičianka z doliny
- mládež farnosti sa zúčastnila Svetového dňa mládeže v Nitre
- usporiadal kultúrno-spoločenské silvestrovské a fašiangové zábavy
- zorganizoval Michalské slávnosti, Štefanský orolský ples
- aktivizoval činnosť folklórneho súboru Pukavica, ktorá vystúpila na rôznych festivaloch 
i v susedných obciach, ako aj v DSS na Cemjate
- s Rádiom Flash zorganizoval diskotéku pre mladých
- organizoval charitatívne zbierky ovocia a zeleniny pre sociálne odkázaných a rehoľné rády
- organizoval cyklistickú púť do Levoče pre mladých i návštevy pútnických miest pre starších obyvateľov Bajerova do Levoče a Gaboltova,

- v spolupráci s miestnou základnou školou organizuje športové hry pre deti.

- mladí cyklisti sa pravidelne zúčastňujú fatimských sobôt v Obišovciach 

-organizuje miništrantské futbalové turnaje, šachové turnaje, v ostatnej dobe podporuje na fare hru biliardu a stolného tenisu

Naša vďaka patrí všetkým:
ThDr. Pavlovi ČECHOVI za obnovenie činnosti Miestneho klubu Slovenského orla v Bajerove. Mgr. Miroslavovi MARCINOVI za prevzatie štafety a vyvíjanie zmysluplných aktivít v duchu Slovenského orla. p. Pavlovi Gumanovi a všetkým predchádzajúcim predsedom miestneho klubu, všetkým Bajerovčanom, ktorým nie je ľahostajný kultúrno–spoločenský a športový život našej obce a neľutujú čas ani energiu pre úspech aktivít. Obecnému úradu Bajerov na čele so starostom obce p. Vladimírom Mrúzom.


19.08.2009
Vysoké Tatry 2009
Výlet na Teryho chatu ...

 

27.02.2015
Miestny klub
    Miestny klub Slovenského orla v Bajerove ...