farnost bajerovfarnost bajerov

Návštevnost

Brežany

AAA

         Do roku 1956 bol úradný názov tejto obce Bujakov, a tak sa aj v písomných prameňoch spomína ako Boyak, Buyak, Bujakow.  V roku 1329 zeman Beke z Bajerova dal svojmu familiárovi Jánovi, synovi Martina, časti majetku v rozsahu štyroch popluží (320 - 480 ha), vyčlenený z chotára Bujakova od Rokycian. Pri tejto príležitosti vznikla najstaršia správa o už jestvujúcej dedine Bujakov. V roku 1329 sa obec uvádza v tvare Boyak. Časť Bujakova aj po roku 1329 patrila zemanom z Bajerova.

 

Porovnaj:  Peter Sedlák - Helena F. Sedláková, Žipov a okolie. str. 18

 

 

 


Novostavba kostola

24.03.201624.03.2016
Novostavba kostola
...